tartási, életjáradéki, öröklési szerződések elkészítése
bérleti, megbízási és vállalkozási szerződések elkészítése
perképviselet a polgári jog számon területén