Kintlévőségeknek, követeléseknek jogi úton történő érvényesítése, teljes körű képviselet ellátása a behajtási eljárás során (ügyvédi felszólító levél szerkesztése, fizetési meghagyásos eljárás megindítása, képviselet a peres eljárás során)
Pert megelőző, perbeli és peren kívüli egyezségek megkötése
Felszámolási eljárások indítása és az azokban való jogi képviselet ellátása
Végrehajtási eljárás lebonyolítása, kapcsolattartás az eljáró végrehajtóval