Az ügyvédi munkadíj mindig egyedi megállapodás tárgya. Mindazonáltal törekszem arra, hogy a munkadíjat az elvégzendő munka értékéhez, az igényelt szakmai felkészültséghez, az iroda által nyújtott szolgáltatások színvonalához és az ügy időigényességéhez igazodó összegben állapítsam meg úgy, hogy ügyfeleim a várható költségekkel is előre számolhassanak.
Ügyfeleimmel való első személyes konzultáció – megbízás esetén – ingyenes.
Átalánydíjas megbízás keretében ügyfeleim havi fix díj ellenében vehetik igénybe jogi szolgáltatásaimat.
Bizonyos esetekben a munkadíj munka- illetve ügyszakaszokra (például egy perirat megírására, vagy egy per első fokú szakaszára) történő lebontása indokolt lehet, mivel így a fizetendő díj mértéke és fizetésének időpontja mindig az éppen elvégzendő munkához igazodik és az ügyfélnek nem kell egy nagyobb összeget előre kifizetnie.
A fentieken túlmenően lehetőség van az ügyvédi munkadíj óradíjban, esetlegesen sikerdíjban való megállapítására is. Ez utóbbi esetén az ügyfél csak a sikeresen lezárt ügyének eredményeként jogerősen megítélt, illetve peren kívüli egyezség során megállapított, vagy a behajtott pénzösszeg előre meghatározott százalékát tartozik ügyvédi munkadíjként megfizetni.

Az iroda díjszabása oldalunkon a Magyar Ügyvédi Kamra Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 3/2001 (IX.3.).) számú állásfoglalása alapján tételesen nem tehető közzé. Erre tekintettel a díjakról személyes konzultáció keretében tudok tájékoztatást adni.