Az Iroda napi rendszerességgel nyújt jogi szolgáltatást belföldi cégek számára a társasági jog valamennyi területén.

Cégalapításhoz (bt, kft.,z rt., kereskedelmi képviselet, fióktelep) és cégmódosításhoz szükséges valamennyi jogi dokumentum elkészítése
Működő társaságban való részesedésszerzéshez üzletrész-, illetve részvény- adásvételi szerződések elkészítése
Társaságok átalakulásával, megszüntetésével (végelszámolás) kapcsolatos dokumentáció elkészítése
Szindikátusi szerződések kidolgozása
A társaság belső szabályzatainak (SZMSZ, Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági ügyrend stb.) kidolgozása, véleményezése
A kötelezően megtartandó, illetve cégadat-változás jóváhagyásához szükséges társasági események (taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés) jegyzőkönyveinek és más jogi dokumentációinak az elkészítése.
Cégek meglévő szerződéseinek véleményezése, gazdasági társaságok működése során felmerülő egyéb szerződések elkészítése,
Továbbá a fentiekkel összefüggésben a Cégbíróság, illetve jogszabályban meghatározott egyéb szervek felé a bejelentési kötelezettség teljesítése elektronikus eljárásban
Társasági jogi perekben történő képviselet ellátása